www.folkeoplysningskompetencer.dk

Kompetencekort

Hvad handler det om?
Kompetencekortene hjælper med at synliggøre og sætte ord på:

 • Sociale kompetencer
 • Læringskompetencer
 • Kreative-innovative kompetencer
 • Kommunikative kompetencer
 • Selvledelseskompetencer
 • Interkulturelle kompetencer
 • Organisatoriske kompetencer
 • Demokratiske kompetencer

For hver kompetencekategori er der 10 kort med udsagn, der belyser forskellige sider af f.eks. social kompetence – eller forskellige måder at være socialt kompetent på.

Det er de samme udsagn, der går igen i e-værktøjet, men kompetencekortene er ”noget at have i hånden”, og de kan håndteres uafhængigt af computerskærmen i forskellige rækkefølger. Begge dele er erfaringsmæssigt en stor fordel.

Download kortene her, print dem ud og klip efter de stiplede linjer.

Hvad kan kompetencekortene bruges til?
Kompetencekortene kan f.eks. anvendes til afklaring af realkompetencer:

 • som led i vejledingsforløb
 • som forberedelse til dokumentation af realkompetence med e-værktøjet på folkeoplysningskompetencer.dk eller andet værktøj til dokumentation af kompetencer
 • som forberedelse til jobansøgning eller ansættelsessamtale
 • som forberedelse til interview i forbindelse med optagelse på uddannelse

Hvordan kan kompetencekortene bruges?
Nogle forslag til, hvordan kortene kan bruges:

 • Den enkelte lægger kortene inden for den enkelte kompetencekategori op i prioriteret rækkefølge, så det udsagn, ”der passer bedst på dig”, ligger øverst, og det, der passer dårligst, ligger nederst.
  Giv/notér et eller flere konkrete eksempler på, hvor og hvordan du i praksis har demonstreret, at de kompetenceudsagn, du har lagt øverst, passer på dig.
  Følges op med dialog med vejleder/underviser.
 • Det samme, men i par eller grupper på tre, som hjælper hinanden med prioritering og eksempler gennem sparring/dialog.
  Fungerer bedst, hvis de involverede kender hinanden gennem nogen tid fra f.eks. et kursusforløb.
  Følges gerne op i fælles dialog med vejleder/underviser.
Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)